Tauler d’anuncis

Projectes municipals en informació pública

Pla Local de Seguretat Viària de Peralada


Projecte d’obres d’arranjament com a passeig del carrer Sotamuralla

Projectes de particulars en informació pública

PEU Castell

Projecte de reparcel·lació del sector del Pla especial urbanístic del Castell de Peralada

Certificat

Anunci

Projecte

Tauler d'anuncis municipal