Tauler d’anuncis

Projectes municipals en informació pública

Pla Local de Seguretat Viària de Peralada


Projecte d’obres d’arranjament com a passeig del carrer Sotamuralla

Projecte d’adequació de l’aparcament el Bullidor i relació detallada de béns i drets a expropiar

Projectes de particulars en informació pública

PEU Castell

Projecte de reparcel·lació del sector del Pla especial urbanístic del Castell de Peralada

Certificat

Anunci

Projecte

Tauler d'anuncis municipal