Subvencions

SUBVENCIONS ENTITATS DEL MUNICIPI, ANY 2020
En data 11 d’agost s’ha publicat al BOP de Girona
la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats del municipi, any 2020.

Termini de presentació de sol·licituds

La documentació, juntament amb l’imprès de sol·licitud s’ha de presentar al registre general d’entrada de l’Ajuntament, de dilluns a divendres i dins l’horari d’atenció al públic i finalitzarà a 15 de setembre de 2020.

Documentació:

Subvencions al dia. Cercador adreçat als ens locals al BOP, BOE, DOGC, DOUE. Entrar.