Ordenances i reglaments municipals

ORDENANCES

– Ordenança municipal reguladora dels ajuts per a la rehabilitació de façanes: 1993. BOP 63- aprova. reglament ajut rehabilitació façanes. 2016. BOP 7-modificació 2017. BOP 05-modificació

– Ordenança reguladora de l’atorgament de llicències d’ocupació o utilització dels edificis: 1996. BOP 1 – aprov. Llic. 1a ocupació

– Ordenança municipal per a la gestió de runes i terres: 1998 BOP 42 Gestió de terres i runes

– Ordenança municipal sobre publicitat directa a les bústies: 1998. BOP 44. Publicitat a les bústies

– Ordenança municipal de circulació: 2001 BOP. 134 Aprov. ordenança circulació, 2016 BOP 7 modificació, 2019. BOP 16 modificació

– Ordenança municipal de tinença d’animals: 2021 BOP 29 Aprov. ordenança tinença d’animals

– Ordenança municipal per a la prevenció i control del mosquit tigre: 2010. BOP 180. Aprov. ordenança prevenció i control mosquit tigre.

Ordenança general de subvencions: 2016 BOP 31 – Aprov. definitiva Ordenança general de subvencions

REGLAMENTS

– Reglament del servei municipal de proveïment d’aigua potable: 1996. BOP 1 Reglament proveïment aigua potable.

– Reglament del servei municipal de recollida d’escombraries i neteja viària: 1996 BOP 1 Reglament servei recollida escombraries i neteja viària

– Reglament regulador de la concessió d’honors i distincions per part de l’Ajuntament: 1999. BOP 81 Reglament honors i distincions

– Reglament orgànic municipal: 2005 BOP 243 ROM. Reglament orgànic municipal.

– Regulació del procediment d’admissió de l’alumnat a la llar d’infants municipal: 2011 BOP 11 Procediment admissió i matriculació alumnes llar infants

– Reglament del servei públic Centre de dia de Peralada: 2011 BOP 12 reglament centre de dia

– Reglament municipal per a l’explotació del servei de minideixalleria de Peralada: 2011 BOP 199-Aprov. def reglament deixalleria.

– Reglament dels Vigilants Municipals de Peralada:  2016 BOP 198 Aprov. definitiva del Reglament dels vigilants municipals