Ordenances i reglaments municipals

ORDENANCES

– Ordenança municipal reguladora dels ajuts per a la rehabilitació de façanes
BOP núm. 63 – 20 de maig de 1993

Ordenança reguladora de l’atorgament de llicències d’ocupació o utilització dels edificis
BOP núm 1  2 de gener 1996

Ordenança municipal per a la gestió de runes i terres
BOP núm 42 – 26 de març de 1998

Ordenança municipal sobre publicitat directa a les bústies
BOP núm 44 – 31 de març de 1998

Ordenança municipal de circulació
BOP núm 134 – 11 de juliol de 2001

– Ordenança municipal per a la prevenció i control del mosquit tigre
BOP núm. 180 – 17 de setembre de 2010

Ordenança municipal per la qual s’aprova la modificació del fitxer de dades de caràcter personal “Gestió consistorial i institucional” de l’Ajuntament de Peralada
BOP núm. 64 – 2 d’abril de 2015

Ordenança general de subvencions
BOP núm. 31 – 16 de febrer de 2016

– Ordenança municipal de tinença d’animals
BOP núm 29 · 12 de febrer de 2021

REGLAMENTS

Reglament del servei municipal de proveïment d’aigua potable
BOP núm. 1 – 2 de gener de 1996

– Reglament del servei municipal de recollida d’escombraries i neteja viària
BOP núm 1 – 2 de gener de 1996

– Reglament regulador de la concessió d’honors i distincions per part de l’Ajuntament
BOP núm 81 – 26 de juny de 1999

– Reglament orgànic municipal
BOP núm. 243  22 de desembre de 2005

– Regulació del procediment d’admissió de l’alumnat a la llar d’infants municipal
BOP núm. 6 – 11 de gener de 2011

– Reglament del servei públic Centre de dia de Peralada
BOP núm. 132 12 de juliol de 2011

– Reglament municipal per a l’explotació del servei de minideixalleria de Peralada
BOP núm. 199 – 18 d’octubre de 2011

– Reglament General de la Llar d’infants Orlina.
BOP núm. 105  – 31 de maig de 2013

– Reglament dels Vigilants Municipals de Peralada
BOP núm. 198 – 17 d’octubre de 2016

– Reglament del Consell Municipal d’Infants de Peralada
BOP núm. 200 _ 19 d’octubre de 2016