Sanitaris

ALBERA SALUT
Àrea bàsica de salut (ABS) de Peralada

Carrer Toló, 3
Telèfon: 972.53.85.87

FARMÀCIA PERALADA
Farmacéutica Ursula Iñarra Iborra

Avda. de la Constitució, 1
Telèfon: 972.53.82.52


CENTRE DE DIA DE PERALADA
Servei d’acolliment diürn
Carrer Camí de la Garriga, 1
Telèfon: 972.67.04.09