Correus

CORREOS
Oficina de Correus de Peralada
Camí de la Garriga s/n

L’horari d’atenció presencial és de dilluns a divendres de 8.00h a 9.30h del matí.

Oficina de Correus de Figueres

Tel: 972.50.54.31

Web: www.correus.es