Correus

CORREOS
Oficina de Correus de Peralada
Camí de la Garriga s/n

Telèfon: 972.53.81.14
L’horari d’atenció és ara de dilluns a dissabte, de 8.00h a 10.00h del matí.

Web: 
www.correus.es