Correus


Oficina de Correus de Peralada
Edifici del Centre de Dia – Camí de la Garriga s/n
L’horari d’atenció presencial és de dilluns a divendres de 9h a 10h del matí.

Oficina de Correus de Figueres
Tel: 972.50.54.31
Web: www.correus.es