Venda de 3 parcel·les a la urbanització Peralada Residencial.

De conformitat amb l’acord de Ple de data 23 de gener de 2019, per mitjà del present anunci s’efectua convocatòria del concurs per l’alienació del béns immobles, integrants del patrimoni municipal de sòl i habitatge, situats a les parcel·les núms. 55, 56 i 57 de la Urbanització Peralada Residencial del terme municipal de Peralada.

Data límit de presentació d’ofertes el 14/02/2019.

Més informació, anunci de licitació i Plecs de clàusules administratives al següent enllaç: Alienació de les parcel·les 55, 56 i 57 – Ajuntament de Peralada.

AnunciParcelles_Peralada2019