Subvencions per a obres d’arranjament de l’interior dels habitatges per a persones grans.

subvencio_habitatges_gent_gran_2016

El Departament de Governació, Administracions púbiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya ha convocat subvencions per a obres d’arranjament a l’interior d’habitatges per a les persones grans, per a l’any 2017. Les bases reguladores van sortir publicades al DOGC del passat dia 16 de maig.

L’habitatge objecte de les actuacions ha de constituir el domicili habitual i permanent de la persona beneficiària. Aquesta ha de tindre 65 anys o més i entre altres requisits, no tindre prou autonomia per realitzar les activitats d’higiene, alimentació, mobilitat o altres similars, tindre un grau d’incapacitat igual o superior al 33% o tindre reconeguda una pensió d’incapacitat permanent, en el grau de total, absoluta o gran invalidesa.

El pressupost d’obres d’arranjament subvencionable no pot superar l’import de 5.000 euros per habitatge.

Qui n’estigui interessat, pot adreçar-se a les oficines del Consell Comarcal de l’Alt Empordà (C/Nou, 48 – Figueres) i també consultar la totalitat de les bases publicades al DOGC.