Subvencions per a millorar la seguretat de les plataformes elevadores

Subvencions per a millorar la seguretat de les plataformes elevadores dels habitatges de les persones amb mobilitat reduïda i vulnerabilitat econòmica.

La darrera normativa d’aplicació a les plataformes elevadores obliga a reformar-les i adaptar-les a la Directiva de màquines (Directiva 2006/42/CE) per incrementar-ne la seguretat. Més informació.

Tríptic informatiu. Descarregar