S’inicia el termini d’informació pública del projecte d’obres de l’aparcament del Bullidor i de la relació de béns i drets afectats (exp. núm. X2018000196)

Fins el 10 d’agost de 2018 està en informació pública el Projecte d’obres de l’adequació de l’aparcament del Bullidor de Peralada i la relació detallada de béns i drets que s’expropien i s’ocupen per a l’execució del projecte esmentat.

Certificat AI Ple

BOP 125_28062018

DOGC 29062018