RESOLUCIÓ TES/ /2020, per la qual es renova l’autorització ambiental G1AAI150020

RESOLUCIÓ TES/ /2020, per la qual es renova l’autorització ambiental G1AAI150020 al senyor Pere Vidal Salort, per a una explotació de bestiar porcí al terme municipal de Peralada (exp. G1RA190029). Consultar