Resolució de la Borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places de Vigilant Municipal de Peralada

Publicació dels resultat de les proves de selecció per crear la Borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places de Vigilant Municipal de Peralada.

DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2019DECR000232. Consultar