Publicitat de l’Informe Tècnic de contractació d’obra municipal

Reparació del paviment de diferents vials de Peralada i VIlanova de la Muga amb aglomerat asfàltic i pavimentació del vial interior d’ordenació de la zona poliesportiva de Peralada.

Informe tècnic per a la contractació d’obra municipal. Obrir
Proposta d’aprovació de documentació tècnica vials i ordenació Zona Esportiva. Obrir