Publicació d’admesos i exclosos pel procés de selectiu d’un/a netejador/a, nomenament del tribunal qualificador i data de les proves.

Mitjançant el Decret de l’Alcaldia-Presidència núm. 210/2018, de 4 de maig de 2018, s’han aprovat les bases reguladores i la convocatòria del procés selectiu per a la contractació laboral d’interinitat d’un/a netejador/a (grup E) i la creació d’una borsa de treball, mitjançant concurs-oposició.

La convocatòria per a la realització de les proves serà el proper dimecres 11 de juliol de 2018 a les 9:00 hores, al Centre Sociosanitari de Peralada, al Camí de la Garriga, núm1, cantonada carrer Compte Zavellà. (Antigues Escoles Velles).

Decret núm. 210/2017. Obrir.