Procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places de vigilant municipal de Peralada

Per Decret d’Alcaldia-Presidència núm. 184/2017, de 30 de maig de 2017, s’aprovaren les bases reguladores i la convocatòria del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places de vigilant municipal de Peralada.

DECRET D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA núm. 272/2017. Descarregar.