Procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places de vigilant municipal de Peralada

Avui, en data 12 de juliol de 2017, es resol per Decret d’Alcaldia- Presidència núm. 256/2017 aprovar la llista provisional d’aspirants admeses i excloses del procés selectiu esmentat, nomenar el Tribunal qualificador i convocar les proves pel dia 28 de juliol de 2017 al centre Sociosanitari de Peralada, camí  de la Garriga, 1 ( antigues escoles velles).

DECRET núm. 256/2017. Descarregar.