Peralada compta amb el suport econòmic de l’Agència Catalana de l’Aigua

Aquest any 2018, l’Ajuntament de Peralada ha rebut un ajut de l’Agència Catalana de l’Aigua per a portar a terme les actuacions de millora del control dels cabals subministrats en alta amb la instal·lació de comptadors al municipi. L’import atorgat ha estat de 3.882,78 euros.

Nota informativa ACA 2018