Peralada compta amb el suport econòmic de la Diputació de Girona

Aquest any 2020, l’Ajuntament de Peralada ha rebut suport econòmic de la Diputació de Girona dins la convocaria de subvencions per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines. Les actuacions que s’han dut a terme amb les subvencions concedides són les següents:

Programa
Subprograma
Actuació
Import (€)
A. Suport als municipis per a la promoció i el foment de l’activitat fisicoesportiva i l’esport
A5. Suport als programes municipals d’ajuts a esportistes gironins que participen en competicions individuals
Ajut a l’esportista peraladenc de bike trial Pol Guillamet Reimann
273
A. Suport als municipis per a la promoció i el foment de l’activitat fisicoesportiva i l’esport
A1. Suport als programes municipals de promoció de l’activitat fisicoesportiva
Activitats dirigides al pavelló municipal per a la  millora de la condició física de persones adultes i infants (temporada 2019-2020).
2.000
A. Suport als municipis per a la promoció i el foment de l’activitat fisicoesportiva i l’esport
A3. Suport a les actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius municipals
Millores als vestidors del camp de futbol de Vilanova de la Muga.
7.755,10

 

NOTA INFORMATIVA: Peralada compta amb el suport econòmic de la Diputació de Girona. Consultar