Peralada compta amb el suport econòmic de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona, dins la seva línia de subvencions adreçada a ajuntaments, entitats i particulars de les comarques gironines per a la restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial, ha concedit a l’Ajuntament de Peralada una subvenció de 27.850 euros per a la 2a. fase dels treballs de conservació i restauració del claustre romànic de Sant Domènec.

La Diputació de Girona, dins la seva línia de subvencions per a polítiques de foment de la participació ciutadana 2021, ha concedit a l’Ajuntament de Peralada una subvenció de 5.000 euros per al Projecte Participa Peralada – Pressupostos participatius 2021-2022.

La Diputació de Girona, dins la seva línia de subvencions per a publicacions d’interès local editades per ajuntaments, ha concedit a l’Ajuntament de Peralada una subvenció de 2.250 euros, que es destinen al finançament de la publicació d’un llibre recull dels articles de la senyora Inés Padrosa Gorgot publicats al Butlletí Municipal durant els darrers 25 anys, revisats i actualitzats.

La Diputació de Girona, dins la seva línia de subvencions per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines 2021, Programa A. Suport als municipis per a la gestió dels equipaments esportius. Subprograma A1. Suport per a despeses derivades de la gestió d’equipaments esportius, ha concedit a l’Ajuntament de Peralada una subvenció de 2.160,94 euros, que s’han destinat al finançament de despeses del pavelló esportiu municipal.