Peralada compta amb el suport econòmic del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural (2019) de Diputació de Girona

NOTA INFORMATIVA
Peralada compta amb el suport econòmic de Diputació de Girona

Aquest any 2019, l’Ajuntament de Peralada ha rebut suport econòmicdins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, Accès a les Noves Teconologies i Actuacions en Camins Municipals, de la Diputació de Girona.

Convocatòria Actuació Import
Fons de cooperació econòmica i cultural 2019 Despeses d’inversió

 

 29.240,96 €
Fons de cooperació econòmica i cultural 2019 Despeses culturals

 

10.768,05 €
Fons de cooperació econòmica i cultural 2019 Despeses de noves tecnologies

 

1.298,58 €
Fons de cooperació econòmica i cultural 2019 Despeses de camins

 

1.400,00 €
Fons de cooperació econòmica i cultural 2019

Despeses corrents

31.777,99 €
TOTAL 74.485,58 €