Peralada compta amb el suport econòmic de Diputació de Girona

Aquest any 2019, l’Ajuntament de Peralada ha rebut suport econòmic de la Diputació de Girona de diferents subvencions per portar a terme les actuacions següents:

Convocatòria
Actuació
Import
Dipsalut
 

Servei de socorrisme
piscina municipal

 

2.204,34
Suport a l’acció de promoció i foment de l’activitat fisicoesportiva
 

A1 – Activitats dirigides de millora de la condició física

A3 – Actuacions millora en equipaments esportius.

 

2.000,00 €

 

6.530,61 €

 

Consulta la Nota Informativa. Suport econòmic de Diputació de Girona 2019