Peralada compta amb el suport econòmic de Diputació de Girona

NOTA INFORMATIVA
Peralada compta amb el suport econòmic de Diputació de Girona

Aquest any 2019, l’Ajuntament de Peralada ha rebut suport econòmic de la Diputació de Girona de diferents subvencions per portar a terme les actuacions següents:

 

Convocatòria
Actuació
Import
 

Fons de cooperació econòmica i cultural 2019

 

Despeses d’inversió, culturals i noves tecnologies

74.485,58 € (29.240,96 € d’inversió, 10.768,05 € de despeses culturals i 1298,58 € de noves tecnologies.
Restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial
 

Fase II Restauració pintures romàniques Església de Santa Eulàlia de Vilanova de la Muga

 

 

 

15.000,00 €

 

 

Suport a l’acció de promoció i foment de l’activitat fisicoesportiva

 

A1 – Activitats dirigides de millora de la condició física

A3 – Actuacions millora en equipaments esportius.

 

   2.000,00 €

 

6.530,31 €

 

Despeses organització esdeveniments de

caràcter firal

 

 

 

Fira Medieval Na Mercadera

 

 

1.600,00 €

 

Finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques de protecció de la salut (SAT)

 

 

Vestidors camp de futbol de Vilanova de la Muga.

 

 

7.532,81 €

 

Consulta la Nota informativa: Descarregar