Peralada compta amb el suport econòmic de Diputació de Girona

SUBVENCIÓ PER A LA MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’ENLLUMENAT

En sessió de data 7 d’agost de 2018, la Junta de la Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Peralada els ajuts següents inclosos dins la Campanya “del Pla a l’Acció” 2018-2019:

  • Línia 1 “Servei de comptabilitat, gestió energètica i Punt d’informació energètica”, per un import total de 2.046,00 euros (1.023,00 euros, del 2018 i 1.023,00 euros, del 2019).
  • Línia 3 “Millora de l´eficiència energètica de l’enllumenat. Substitució de 49 llumeneres per mòduls LED”, per un import total d’11.418,98 euros (5.534,78 euros, del 2018 i 5.884,20 euros, del 2019).

L’alcalde

Anunci_