Peralada compta amb el suport econòmic de Diputació de Girona

Aquest any 2018, l’Ajuntament de Peralada ha rebut suport econòmic de la Diputació de Girona de diferents subvencions per portar a terme les actuacions següents:

 

Convocatòria
Actuació
Import
Fons cooperació econòmica i cultural 2018
Despeses d’inversió
56.625,00 €
Sega de diversos camins
1.400,00 €
Material informàtic
1.304,90 €
Despeses culturals
9.993,00 €
Restauració i conservació d’immobles d‘interès patrimonial
Rehabilitació 2a fase muralla
24.200,00 €
Suport a l’acció de promoció i foment de l’activitat fisicoesportiva
A1 – Activitats dirigides de millora de la condició física

A3 – Actuacions urgent a la piscina

2.000,00 €

 

 

8.000,00 €

 Nota informativa Diputació 2018