Peralada compta amb altre suport econòmic de Diputació de Girona

Diputació de Girona, aquest any 2022, ha atorgat un ajut per la Fira Medieval Na Mercadera 2022, en concepte de subvenció per a l’organització d’esdeveniments de caràcter firal.

 

Convocatòria
Actuació
Import
Organització d’esdeveniments firals
Fira Na Mercadera
2.000,00 €