Obertura del Sobre Únic Digital del concurs per a l’alienació de la parcel·la 56 de la urbanització Peralada Residencial

En compliment del Decret de l’Alcaldia núm. 2021DECR000082, de 27 de febrer de 2021, en relació amb l’alienació de la parcel·la 56 de titularitat municipal de la urbanització Peralada Residencial (Exp. núm. X2020000617), es fa públic que l’obertura del Sobre Únic Digital i la qualificació de la documentació administrativa que conté tindrà lloc el proper dimarts, 2 de març, a les 14.30 hores, a la sala de plens de l’Ajuntament de Peralada.