Obertura de la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats del municipi, any 2022

En data 9 de juny de 2022 s’ha publicat al BOP de Girona número 110 · Núm. edicte 5246 l’Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats del municipi, any 2022.

Termini de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds, així com la resta de documentació, hauran de presentar-se, mitjançant la formalització dels models normalitzats, al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament (Seu Electrònica).

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 8 de juliol de 2022.

Documentació:

  • ANUNCI d’aprovació inicial de les bases per l’atorgament de subvencions a entitats del municipi, exercici 2022. Consultar
  • Bases subvencions entitats 2022 (català). Consultar 
  • Bases subvenciones entidades 2022 (castellano). Consultar
  • Extracte BDNS de la convocatòria. Consultar
  • Sol·licituds i annexos normalitzats. Descarregar