NOTA INFORMATIVA

Inici dels treballs per a la realització del Mapa de Sòls de Catalunya, per part de l’Institut cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). Nota informativa.

Capcalera-GT5_featured_content