Normativa prevenció incendis forestals en zones habitades i consells autoprotecció

Ara que s’aproxima època de menys plujes i per tant més probabilitat de risc d’incendis cal saber com prevenir-los i com actuar en cas de trobar-nos afectat per un incendi.

En el següents enllaços es poden visualitzar dos videos explicatius sobre:

Més informació al Web de la Diputació de Girona.