Llista provisional d’admesos i exclosos del procés selectiu d’una plaça laboral temporal d’interinitat d’un/a auxiliar informador/a (grup C2) per a l’Oficina municipal de Turisme de Peralada

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds d’admissió per a les proves de selecció per a la contractació laboral temporal d’interinitat d’un/a auxiliar informador/a (grup C2) per a l’Oficina municipal de Turisme de Peralada, s’adjunto la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses per a les proves de selecció esmentades.