Llista provisional d’admesos i exclosos del procés selectiu d’una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places de Vigilant Municipal de Peralada.

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds d’admissió per a les proves de selecció per a la creació d’una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places de Vigilant Municipal de Peralada, s’adjunta la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses per a les proves de selecció esmentades.

  • Decret d’Alcaldia 29 d’abril de 2019. Núm. 2019DECR000195. Consultar.
  • Decret d’Alcaldia 18 de març de 2019. Núm. 2019DECR000070. Consultar.