Llista provisional d’admesos i exclosos del procés selectiu d’una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places de Vigilant Municipal de Peralada.

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds d’admissió per a les proves de selecció per a la creació d’una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places de Vigilant Municipal de Peralada, s’adjunta la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses per a les proves de selecció esmentades.

  • Decret d’Alcaldia de 5 de juliol de 2019. Núm. 2019DECR000322. Consultar.