Llista provisional d’admesos i exclosos del procés selectiu d’una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places d’administratiu d’administració general.

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds d’admissió per a les proves de selecció per a la creació d’una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places d’administratiu d’administració general per a l’Ajuntament de Peralada, s’adjunta la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses per a les proves de selecció esmentades.

  • Decret d’Alcaldia núm. 2018DECR000456. Consultar.