Llista provisional d’admesos i exclosos del procés selectiu d’una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places d’administració general.

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds d’admissió per a les proves de selecció per a la creació d’una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places d’administració general de l’Ajuntament de Peralada, s’adjunta la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses per a les proves de selecció esmentades.

  • Decret d’Alcaldia de 17 de setembre de 2019. Núm. 2019DECR000406. Consultar.