Llista definitiva de candidats a jurat popular 2021 i 2022

L’Oficina del Cens Electoral ha remès a aquest Ajuntament la llista definitiva dels candidats a jurat del municipi de Peralada, després d’haver-se realitzat el sorteig el 18 de setembre de 2020, i havent estat exposada la llista provisional fins al 31 d’octubre de 2020, per a la seva consulta.

Les persones escollides formen la llista definitiva de candidats a jurat i durant els anys 2021 i 2022 podran ser seleccionades per a formar part d’un jurat popular. En aquest cas, seran informades convenientment.

Llista definitiva de candidats a jurat popular 2021 i 2022 del municipi de Peralada. Consultar