Llista d’admesos i exclosos i modificació del lloc de realització de les proves

Es fa pública la llista d’aspirants admesos i exclosos i la modificació de lloc de realització de les proves i entrevista en el procés selectiu per a la provisió d’una plaça laboral temporal d’auxiliar informador/a de l’Oficina de Turisme municipal de Peralada (temporada d’estiu 2015).

Els aspirants admesos són convocats per a la realització de les proves i l’entrevista el dia 30 de juny de 2015 a les 9:00 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Peralada (Plaça Gran, número 7 17491 Peralada).

 

– Llista d’aspirants admesos i exclosos