La Diputació de Girona concedeix una subvenció per les obres d’enderroc de l’edifici de Ca l’Algans

L’Ajuntament de Peralada ha rebut un ajut per import de 26.340,44 euros per les obres d’enderroc de l’edifici de Ca l’Algans.
L’actuació ha estat subvencionada, en bona part, per la Diputació de Girona amb el Fons econòmic de caràcter extraordinari.

La qual cosa es fa pública per el coneixement general.