La Diputació de Girona concedeix una subvenció per la renovació de part de la xarxa d’abastament d’aigua del municipi de Peralada i l’arranjament de les antigues escoles

L’Ajuntament de Peralada ha rebut un ajut per import de 53.905,41 euros per la renovació de part de la xarxa d’abastament d’aigua del municipi de Peralada i per l’arranjament de les antigues escoles.

L’actuació ha estat subvencionada, en bona part, per la Diputació de Girona amb el Fons de Cooperació econòmica i Cultural 2020.

La qual cosa es fa pública per el coneixement general.