Informació pública de les bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a entitats locals – any 2022

Consulteu el Butlletí Oficial de la Província aquí.