Implantació de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica

El 15 de setembre de 2021 s’implantarà el nou impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica. Es tracta d’un tribut de fiscalitat verda la recaptació del qual es destinarà íntegrament a accions de millora de l’entorn i el transport públic, a fomentar energies renovables i els vehicles nets i a impulsar la mobilitat sostenible, la gestió dels parcs naturals i la recerca.

Aquest impost afectarà les persones (físiques i jurídiques) que siguin titulars d’un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta) amb domicili fiscal a Catalunya el 2020, així com a les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya, però que hi tinguin un establiment, sucursal o oficina i vehicles registrats el 2020.

El padró de vehicles que tributen per l’impost es podrà consultar a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya a partir de l’1 de maig del 2021. Actualment, ja podeu consultar la informació general relacionada amb l’impost al web de l’Agència Tributària de Catalunya.