Exposició pública de les llistes provisionals per a ser candidat a jurat popular 2021-2022

Exposició al públic de la llista provisional dels candidats a jurat per als propers anys 2021-2022. Anunci.

La consulta de les dades s’ha de fer de manera informàtica i de forma personal, prèvia presentació del DNI, carnet  de conduir o passaport a les oficines d’aquest Ajuntament en horari de 9.00h a 14.00 hores (demanant cita prèvia al tel. 972.53.80.06) del 18 al 28 de setembre de 2020, ambdós inclosos.