Exposició pública de les llistes dels cens electoral per a les eleccions al Parlament de Catalunya

Amb motiu de la convocatòria d’Eleccions al Parlament de Catalunya el proper 14 de febrer de 2021, que es publica al D.O.G.C. núm. 8301 de 22/12/2020, i tal com determina l’article 39.2 de la LOREG, les llistes del cens electoral per a les esmentades Eleccions estaran exposades al públic del 28 de desembre al 4 de gener de 2021 i les persones interessades podran fer les consultes a les oficines d’aquest ajuntament mitjançant l’aplicatiu Conoce, per a la formulació, si escau, de les corresponents reclamacions i de possibles rectificacions de les vostres dades personals.

Les consultes es poden fer per telèfon (Tel. 972 53 80 06) a les oficines municipals en horari d’atenció al públic de les 9.00 a les 14.00 hores, i per rectificació de les dades, amb cita prèvia, per la pròpia persona interessada.

Anunci exposició pública de les llistes dels cens electoral per a les eleccions al Parlament de Catalunya. Consultar