Exposició pública de la llista provisional de candidats a Jurat per al bienni 2021-2022

D’acord amb l’article 13.4 de la Llei orgànica 5/1995, de 22 de maig, modificada per la Llei orgànica 8/1995, de 16 de novembre, del Tribunal del Jurat, s’exposa al públic la Llista provisional de candidats a jurats, corresponent al bienni 2021-2022, durant el temrini de quinze dies compresos entre el 17 i el 31 d’octubre de 2020, ambdós inclosos.

Anunci Exposició pública. Consultar
Llista de candidats a Jurat. Consultar