El Ple de l’Ajuntament delega a favor de l’alcalde competències en matèria de contractació administrativa

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 26 de juny, va delegar a favor de l’alcalde-president competències en matèria de contractació administrativa.

Edicte