Edicte sobre l’aprovació inicial del pressupost general per a l’exercici 2022

El Ple de la Corporació en sessió ordinària de data 2 de desembre de 2021 ha aprovat inicialment el Pressupost General, les Bases d’Execució del pressupost, i la plantilla de personal funcionari i laboral per a l’exercici econòmic 2022.

Edicte BOP 235 · Núm. edicte 10307 · Data 10-12-2021. Consultar.