EDICTE sobre l’aprovació inicial de l’Ordenança municipal sobre la tinença d’animals

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 24 de setembre de 2020, va aprovar inicialment el projecte d’Ordenança municipal sobre la tinença d’animals del municipi.

Núm. BOP 216 · Núm. edicte 8136 · Data 10-11-2020 · Consultar