EDICTE de l’Ajuntament de Peralada d’aprovació provisional de la modificació d’unes ordenances fiscals per a l’exercici 2022

El Ple de l’Ajuntament de Peralada, en sessió ordinària del dia 7 d’abril de 2022, va acordar l’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal següent:

  •  l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de piscina municipal (Expdt. X2022000269)
  •  l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis esportius (Expdt. X2022000274)
  •  l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’abastament d’aigua potable (Expdt. X2022000277)
  •  l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei del casal d’estiu (Expdt. X2022000272)

Núm. BOP 72 · Núm. edicte 3013 · Data 13-04-2022. Consultar.