Edicte de convocatòria de licitació del concurs per a l’alienació d’uns béns immobles municipals.

De conformitat amb l’acord de Ple de data 24 de maig de 2017, per mitjà del present anunci s’efectua convocatòria del concurs per l’alienació del béns immobles, integrants del patrimoni municipal de sòl i habitatge, situats a les parcel·les núms. 55, 56, 57 i 58 de la Urbanització Peralada Residencial del terme municipal de Peralada.

Data límit de presentació d’ofertes el 28/06/2017.

Més informació a: BOP Núm. 112 – 13 de juny de 2017

 

AnunciParcelles_Peralada_elpuntavui