Edicte de convocatòria de licitació del concurs per a l’alienació d’un bé immoble municipal

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia núm. 2020DECR000518, d’11 de desembre de 2020, per mitjà d’aquest anunci s’efectua convocatòria del concurs per l’alienació del bé immoble identificat com a parcel·la núm. 56 de la urbanització Peralada Residencial, integrant del patrimoni municipal de sòl i habitatge.

Data límit de presentació d’ofertes: La data límit per a la presentació d’ofertes finalitza el 25 de febrer de 2021.

Més informació a: BOP 20 · Núm. edicte 455 · Data 1 de febrer de 2021