Edicte d’aprovació provisional de la modificació d’unes ordenances fiscals per a l’exercici 2019